Livsrefleksioner

Hvad sender du ud?

Den anden dag skrev jeg om at være en del af en suppe eller sovs ifm. shopping. Vi er jo alle sammen en del af en stor suppe – hænger sammen og er forbundet med hinanden. Vi ånder den sammen luft og går på den sammen jord. Det er noget af det, som er synligt for os, men hvad med alt det, som ikke er synligt – sådan umiddelbart for det menneskelige øje.

Du kender sikkert det, at nogen siger eller gør noget, som du lige har tænkt på. To sjæle – en tanke. Eller du møder en person, som du umiddelbart føler kender dig, selv om I aldrig har mødt hinanden før. Du føler at der er noget du er nødt til at gøre f.eks. kontakte en du kender/et familiemedlem for lige at være sikker på, at de er ok. Det er eksempler på synkronisitet eller forbundethed. Du kan helt sikkert komme på flere eksempler end dem jeg lige har beskrevet. Det er en del af den usynlige suppe, som vi alle sammen er en del af.

Vores tanker og handlinger sendes også ud i suppen – ligesom vi samler ideer og tanker op fra suppen. Lidt ligesom radiobølgerne der sender lyd ud i æteren, så sender vi også bølger ud i vores fælles suppe. Vi er omgivet af en usynlig suppe lidt ligesom fiskene i vandet – de tænker heller ikke over, hvad de svømmer rundt i, selv om de er omgivet af vand og ikke kan leve uden.

Jeg prøver hver dag at have opmærksomhed på, hvad jeg sender ud, men også hvad jeg tager ind og fanger op på. F.eks. har jeg for flere år tilbage truffet en beslutning om, at jeg ikke ser nyhederne i fjernsynet. Det er stort set kun dårlige eller negative ting, som der informeres om. Selv om jeg ikke ser nyhederne, så får jeg alligevel masser af information om, hvad der sker i verden, når jeg er i kontakt med alle de spændende og dejlige mennesker, som omgiver mig.

Så vær bevidst om, hvad du modtager og sender ud – du påvirker hele verden. Svøm ikke med åben mund og pis ikke i vandet, for der er andre der svømmer i det sammen med dig.

Hvad vælger du at sende ud i dag?