Klangmassage

Hvad er klangmassage?

Klangmassage foregår liggende eller siddende. Klangskålene placeres uden på tøjet forskellige steder på kroppen og slås an. De velklingende toner fra klangskålene sender vibrationerne dybt ind i kroppen via huden, kropsvæskerne, bindevævet, organer og knogler og påvirker steder, man ikke kan nå med fysisk massage.

Vibrationer og lyd går ind i kroppens celler og genopretter ubalancer, der kan være opstået på grund af overbelastning i form af stress, spændinger, søvnløshed m.m. Der skabes harmoni i alle kroppens celler og du kommer atter i kontakt med sit eget jeg. Det er så enkelt og smukt.

Lyden fra skålene er meditativ/afspændende og gør, at man kan komme tæt på sig selv og tilstede i nuet med det, der er og som man ikke har så meget kontakt med i en travl hverdag. Det kan hjælpe med og gøre det muligt at give slip på bekymringer og blokeringer.

Et menneske består af 60-70% vand. Kroppen består af millioner af celler, omgivet af vand og indeholdende vand. Flowet i denne væske blokeres ved overbelastning og der kan opstå uhensigtsmæssige spændinger. Skålenes klange og vibrationer sætter vandet i blide svingninger, hvorved man opnår en dyb og afspændende massage, der løsner op for blokeringer og genskaber balancen.

Nogle oplever behandlingen som en indre rejse. Den dybe afspænding giver følelsen af at synke ind i en behagelig tilstand af væren – at der bliver ro og klarhed i hovedet – at det virker afstressende. Mange fortæller, at de føler sig opløftede med fornyet energi efter klangmassagen.

I dag findes der mange forskellige former for klangmassage, den type jeg er uddannet i gennem www.nordlys.dk og tilbyder, er Peter Hess® klangmassage. Peter Hess regnes i dag for at være pioner indenfor anvendelsen af klangskåle. Han har lagt navn til metoden og har siden 1984 løbende udviklet metoden.

Nogle af de udfordringer, som klienterne kommer hos mig med er bl.a.:

  • Stress og udbrændthed
  • Hovedpine
  • Smerteproblematikker
  • Søvnproblemer
  • Tankemylder og bekymringer
  • Indre uro
  • Ensomhed og svære familierelationer
  • Flosset nervesystem
  • Sorg
  • Store skift i livet som f.eks. skilsmisse, jobskift/arbejdsløshed, sygemeldinger, boligskift m.v.

Er du blevet nysgerrig og har lyst til at prøve klangmassage, er du velkommen til at kontakte mig for en uforpligtende samtale.